Hoe zit het met ziekte en ontslag in 2022?

 Hoe zit het met ziekte en ontslag in 2022?

Wanneer je al een tijdje langdurig ziek thuiszit, dan is dit natuurlijk harstikke vervelend. Je kunt hierdoor namelijk niet meer jouw werkzaamheden verrichten en mist ook het dagelijks contact met collega’s. Ondanks dat niemand voor zijn plezier langdurig ziek is komt het in de praktijk regelmatig voor dat werkgevers met een ontslag komen. Langdurige zieken kost een bedrijf immers klauwen vol geld, waardoor zij liever afscheid van je nemen. Zeker wanneer jouw herstel nog enkele maanden of jaren gaat duren. Maar hoe zit het nou precies met ziekte en ontslag in 2022? Lees snel verder en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied!

Teken niet zomaar een vaststellingsovereenkomst

Zit je momenteel minder dan 24 maanden ziek thuis? Onderteken dan niet zomaar de vaststellingsovereenkomst waarmee jouw werkgever om de hoek komt zitten. Wanneer je hiermee akkoord gaat, dan verlies je dankzij dit ontslag met wederzijds goedvinden direct jouw recht op een uitkering. Dit is een onverstandige keuze aangezien een werkgever volgens de Nederlandse wetgeving verplicht is om zieke werknemers weer op de werkvloer te krijgen. Men noemt dit ook wel het re-integratie traject. Om dit voor elkaar te krijgen moet jouw werkgever jouw salaris gedurende de 24 maanden ziekte doorbetalen. Hierbij wordt jouw salaris na het eerste jaar verminderd naar slechts 70% uitbetaling. 

Geen recht op een WW-uitkering

Het is belangrijk om te onthouden dat je bij jouw medewerking aan de vaststellingsovereenkomst altijd jouw recht op een WW-uitkering verliest. De voornaamste reden hiervoor is dat je ziek bent en daardoor niet beschikbaar bent om te werken. Dit laatste hanteert het UWV als een strenge eis voor het recht op een WW-uitkering. Hierdoor is het niet mogelijk om na jouw ontslag met wederzijds goedvinden ziekengeld vanuit het UWV te ontvangen. 

Maak afspraken over een transitievergoeding

Na twee jaren arbeidsongeschiktheid eindigt jouw wettelijke ontslagbescherming bij ziekte. Hierbij moet er echter geen sprake zijn van een zogenaamde loonsanctie vanuit het UWV. Wanneer je deze periode hebt bereikt, dan kan het verstandig zijn om met behulp van een vaststellingsovereenkomst uit dienst te gaan. Dit is namelijk het ideale moment om samen met je werkgever te onderhandelen aangezien je hierbij jouw uitkeringsrechten behoudt. 

Daarnaast kan je zelfs een transitievergoeding krijgen om de periode naar een nieuwe werkgever te overbruggen. Toch is het noodzakelijk om te weten dat jouw werkgever altijd een transitievergoeding wil afspreken die voor hen voordelig zijn. Hierdoor is het verstandig om je voorafgaand aan de onderhandeling je te laten informeren door een arbeidsrechtjurist. Op die manier voorkom je dat je achteraf spijt krijgt van de gemaakte afspraken!

Related post