Wanneer komt iemand in aanraking met strafrecht

 Wanneer komt iemand in aanraking met strafrecht

Als burger van Nederland moet jij je aan handelingen en gedragingen houden. Mocht dit worden overtreden, dan spreek je van strafrecht en heb je iets gedaan wat niet mocht en kun je hier een straf voor krijgen. Strafrecht wordt onderverdeeld in twee soorten, het plegen van een misdrijf en het maken van een overtreding. Deze laatste betreft lichte straffen waarbij je moet denken aan het krijgen van een bekeuring. Pleeg je een misdaad, dan wordt je hiervoor strenger gestraft en heb je het al snel over diefstal, geweld of moord. De strafrechtadvocaat in Altena kan je hier meer over inlichten.

Strafrecht

Mensen die onder het strafrecht vallen, hebben te maken gehad met geweld in de vorm van het plegen van een mishandeling, huishoudelijk geweld, diefstal, moord of bedreigingen. Als je het hebt over het plegen van een mishandeling, dan wordt hiermee bedoeld dat je iemand niet op de juiste manier hebt behandeld. Er wordt van mishandeling besproken als je iemand pijn hebt gedaan door middel van verwonding of fysiek geweld. Huishoudelijk geweld valt hier dus ook onder, omdat je iemand vaak niet alleen mentaal schade aanricht, maar ook fysiek.

Bij diefstal gaat het strafrecht over het feit dat je iets hebt gestolen van een ander en dit wordt bestraft. Het kan ook zijn dat je niet alleen iets hebt gestolen, maar hier ook mishandeling aan te pas kwam om te krijgen wat je wou. Hetzelfde geldt voor het vermoorden van iemand. Dit is een zeer ernstig vergrijp en komt ook onder het strafrecht te staan.

Bedreigingen

Als laatst te benoemen heb je nog het bedreigen van iemand. Vaak gaan bedreigingen niet over lichte vergrijpen, maar over iemand fysiek pijn doen of kan een bedreiging optreden omtrent het vermoorden van iemand. Niet alle bedreigingen vallen dus onder het strafrecht, het ligt eraan of het voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld en door de wet zijn voorgeschreven. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de ernst van de dreiging en hoe diegene die wordt bedreigd, zich hierbij voelt omtrent de veiligheid. Het kan namelijk voorkomen dat een persoon zich al snel bedreigd voelt, maar er geen sprake is van een overtreding volgens de wet. Het kan ook andersom voorkomen, dat iemand zich niet bedreigd voelt, maar er wel gedreigd wordt en dit als strafbaar wordt gezien.

Dus heb je te maken met strafrecht? Zoek hulp bij de strafrechtadvocaat in Altena.

Related post