Hoe stel je een jaarrekening op?

 Hoe stel je een jaarrekening op?

Dit artikel gaat over het opstellen van een jaarrekening. Waaruit bestaat die? Doe je het zelf of schakel je een boekhoud-/administratiekantoor in? Een erkend administratiekantoor is Elce administraties in Etten-Leur.

Wat is een jaarrekening?

In een jaarrekening wordt een overzicht gegeven van financiële gesteldheid van een onderneming over een bepaald boekjaar. Elk bedrijf dient jaarlijks die op te (laten) stellen. Een jaarrekening omvat de volgende drie delen: een winst- en verliesrekening, een balans en een verduidelijking van die twee delen. Bij (middel)grote ondernemingen dient er een kasstroomoverzicht bij de jaarrekening te zitten. Op dat deel gaan we hier echter niet in.

Wat is een winst- en verliesrekening?

Zoals al is gezegd, is een winst- en verliesrekening een onderdeel van een jaarrekening. In dat deel staan alle uitgaven en inkomsten gedurende een bepaalde periode. Die periode is in dit geval een boekjaar. Aangegeven wordt wat het resultaat is. Dat kan positief zijn en dus is er winst. Bij een negatief resultaat is er verlies.

Wat is een balans?

Een balans geeft een inzicht in aan de ene kant het eigen vermogen en de bezittingen, en aan de andere kant de schulden van een onderneming.

Toelichting bij de jaarrekening

Een toelichting is ook een verplicht onderdeel van de jaarrekening. Daarin wordt onder meer vermeld welke standaarden en waarderingsgrondslagen zijn gebruikt.

Bedrijfsadministratie

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden, dat er een goede bedrijfsadministratie dient te worden bijgehouden, om na afloop van een boekjaar de jaarrekening te kunnen opstellen. Dat is tamelijk veel werk. Niet elk bedrijf is groot genoeg om een eigen boekhouder in dienst te hebben. Met name voor een zzp’er is dat doorgaans niet te doen. Die kan de administratie zelf doen, maar die heeft het vaak al druk genoeg met de kernactiviteit van de onderneming. Bovendien zijn enige kennis en ervaring gewenst. Tegenwoordig kan men veel online doen samen met een boekhoud-/administratiekantoor. Informeer eens bij Elce Administraties in Etten-Leur, als u daar in de buurt uw onderneming heeft.

Related post