Impact investing is duurzaam beleggen in de toekomst

 Impact investing is duurzaam beleggen in de toekomst

Impact investing is in een stroomversnelling terecht gekomen nu er steeds meer aandacht is voor de verschillende crisissen die wereldwijd spelen. We worden ons steeds bewuster van hoe onze handelingen de wereld om ons heen beïnvloeden. Waar ons geld naartoe gaat wordt aldoor belangrijker, omdat we daarmee aan kunnen tonen waar we voor staan. Impact investing is daardoor immens populair bij organisaties, maar ook bij personen, zoals impact investeerder Jurriaan de Reijer.

Wat is impact investing?

De trend van impact investing kwam aan het licht toen verduurzaming en vergroening het gespreksonderwerp van de dag werden, hoewel sommige impact investeerders als Jurriaan de Reijer hier al langer mee bezig zijn. Met impact investing wordt geïnvesteerd in organisaties, bedrijven en stichtingen die een positieve invloed hebben op mens, dier of milieu. Denk bijvoorbeeld aan stichtingen die zich inzetten voor vergroening van woonwijken, bedrijven die betaalbare woningen bouwen of organisaties die armoede bestrijden.

Impact investing draait om meer dan rendement

Waar investeerders en beleggers zich normaliter eigenlijk alleen richten op een positief rendement, gaat het bij impact investing voornamelijk om het maken van een positieve impact op de wereld. Dat kan in eigen land zijn, maar veel impact investeerders richten zich ook op derdewereldlanden, waar hun investeringen een enorm grote impact kunnen hebben op lokale gemeenschappen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van ziekenhuiszorg, het bouwen van scholen of het aanleggen van wegen.

Jurriaan de Reijer: impact investeerder uit eigen land

Een van de pioniers op dit gebied is impact investeerder Jurriaan de Reijer. Na jarenlange ervaring met investeringen op het gebied van vastgoed zag hij de kans om zijn kennis van vastgoedinvesteringen te combineren met zijn wens voor de toekomst. Zo heeft Jurriaan de overstap gemaakt naar impact investing. Vanuit diverse organisaties, waaronder zijn eigen bedrijf Revest, is hij betrokken bij projecten waarbij het verbeteren van de wereld voor mens, dier en milieu centraal staat. Zo zijn er talloze betaalbare huurwoningen opgeleverd en worden er door het gehele land duizenden nieuwe bomen geplant dankzij zijn investeringen.

Impact investing is er voor iedereen

In eigen land houden investeerders als Jurriaan de Reijer zich vooral bezig met projecten rondom het bouwen van betaalbare woningen, de vergroening van woonwijken en het aanleggen van natuurgebieden. In het buitenland gaat het vooral om projecten die de kansen van mensen in derdewereldlanden verbeteren, zoals investeren in moderne zorg en het toegankelijk maken van onderwijs. Maar ook het milieu pikt er de vruchten van: zo investeren impact investeerders maar al te graag in moderne technologieën als auto’s die op waterstof rijden, een alternatief voor plastic of het verduurzamen van energie.

Related post